Wat is B2B marketing?

Er wordt tegenwoordig ongelofelijk veel gesproken over B2B marketing. Het betreft hier de zogenaamde business to business marketing waarbij er diverse verschillen waarneembaar zijn ten opzichte van B2C marketing. Deze verschillen blijken niet alleen uit de beslissingsprocessen, maar eveneens uit de visies op marktbenadering. In de praktijk is het zo dat de B2B marketeer wel krijgt af te rekenen met uitdagingen die aanzienlijk kunnen verschillen ten opzichte van de marketeers die zich in het bijzonder bezighouden met B2C marketing. In de praktijk is het vaak ook zo dat er naar B2B marketing wordt verwezen als zijnde zakelijke marketing. 

 1. Wat gebeurt er bij B2B marketing? 

Eenvoudig gezegd is het zo dat er bij B2B marketing sprake is van de verkoop van een bepaald product of een specifieke dienst van het ene bedrijf aan een ander bedrijf. Er zijn verschillende specifieke eigenschappen die toegeschreven kunnen worden aan de B2B markt of de zakelijke markt. Het is bijvoorbeeld zo dat de doelmarkt in dit geval aanzienlijk kleiner is. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat de gemiddelde orderwaarde (aanzienlijk) hoger ligt. Dit zorgt er in de praktijk voor dat er sprake is van een ander en bovendien veelal ook aanzienlijk langer beslissingsproces. Voor B2B marketing gelden dan ook vaak de volgende kenmerken: 

 • Er zijn gemiddeld zo’n 5,4 personen betrokken bij de aankoop; 
 • De focus ligt vooral op de return on investment van hetgeen wordt aangekocht; 
 • Er wordt prioriteit gegeven aan het nagaan van de relaties in kwestie; 
 • Bij B2B gaat het doorgaans in het bijzonder om leadgeneratie; 

Dit laatste kenmerk vormt eveneens een niet onbelangrijk verschil tussen B2B en B2C marketing. Daar waar er bij B2B marketing dus hoofdzakelijk wordt ingezet op leadgeneratie geldt dat niet voor B2C marketing. Hierbij gaat het dan ook doorgaans over het realiseren van directe verkopen. 

 1. Welke middelen kunnen er worden aangewend voor B2B marketing? 

Op het ogenblik dat u verzekerd wenst te zijn van succes is het belangrijk om er rekening mee te houden dat dit succes niet alleen voortvloeit uit bijvoorbeeld het uitzenden van reclame via radio of televisie. In de praktijk is het dan ook zo dat er door B2B marketeers gebruik wordt gemaakt van nog heel wat andere middelen. Het gaat hierbij concreet om: 

 • Beurzen en seminars en andere evenementen; 
 • Direct en e-mail marketing; 
 • Webinars; 
 • Content marketing; 
 • Account based marketing; 
 • Zoekmachine marketing; 
 • Social media marketing; 

Op vlak van zoekmachine marketing kan er door de marketeers zowel voor worden gekozen om gebruik te maken van SEO voor de langere termijn als van SEA voor de korte termijn. Deze vormen van (online) marketing zijn dan ook ongelofelijk belangrijk. Voor nieuwe spelers op de B2B markt is het namelijk zo dat ze vooral zo snel mogelijk leads willen verkrijgen. Daar kan SEA bij helpen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om reeds in te zetten op de middellange tot lange termijn. Hier levert SEA op zich geen directe bijdrage aan, maar dat geldt uiteraard wel voor SEO. In ieder geval, door rekening te houden met de informatie op deze pagina bent u meteen goed mee met de mogelijkheden die B2B marketing met zich meebrengt! 
De experts van www.omzetvergroters.nl hebben heel wat ervaring met online marketing en kunnen de B2B marketing helemaal voor u verzorgen.