G-plan: wat is de waarde hiervan?

VNG plan

Bij de start van een project is het logisch dat je op de hoogte wilt zijn van de mogelijk risico’s die komen kijken bij bepaalde werkzaamheden. Het is dan slim om hulp in te schakelen bij het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan). Met een V&G-plan kies je ervoor dat je veel meer controle hebt over de werkzaamheden. Alle risico’s en beheersmaatregelen worden opgesteld in dit plan: zo kun jij sturen op alle technische, organisatorische en gedragsbeïnvloedende zaken tijdens het project. 

Bij een V&G-plan draait het om duidelijke afspraken en goede communicatie. Veiligheidsexperts brengen de veiligheidseisen en gewenste gedragingen op de werkvloer in kaart met een V&G-plan. Diverse partijen kunnen hierdoor beter met elkaar communiceren, daarnaast bespaard het je veel tijd en moeite. Alle eisen van de diverse partijen en de gemaakt afspraken vind je allemaal terug in dit plan. 

VNG plan

Een V&G-plan plan voor al je projecten

Met een V&G-plan wordt vooral rekening gehouden met de arbeidsomstandighedenwet (Arbo). Veiligheid en gezondheid van de medewerker is hierbij het meest belangrijk. In een V&G-plan worden onder andere de risicoanalyses opgenomen, maar ook project- en bedrijfsinformatie. Verder worden de beheersmaatregelen duidelijk geformuleerd en wordt er bepaald dat alles voldoet aan de wet- en regelgeving. Tot slot worden alle verantwoordelijkheden van de betrokken partijen vastgelegd. Een V&G-plan biedt niet alleen raad, maar ook daad: de bouwplaatsen worden ondersteunt met het plan als een rode draad. Een V&G-plan kan worden hergebruikt voor volgende projecten: ook dat is een groot voordeel.