Veiligheid op de werkvloer

3 houtklover

Apparaten zoals printers, Houtklover en Compressor zijn handig om in het gebruik te hebben, maar vormen wel een gevaar. Gemotoriseerde en elektrisch aangedreven apparaten zijn helaas veelal betrokken bij ongelukken op de werkvloer. Naast de fysieke en emotionele schade die wordt aangericht is er voor bedrijven ook vaak financiële schade. Al deze vormen van schade dienen ingedamd te worden. Met name kinderen en dieren zijn vaak de dupe van slordigheden bij het uitzetten of installeren van dergelijke apparaten. Maar ook zeker volwassenen komen in aanraking met deze gevaren. Maar wat kan de manager doen om deze gevaren in te dammen?

Aandacht voor het personeel

In het proces van handelen staan twee dingen centraal. Het eerste aspect is het bewustzijn van dat er een handeling gedaan moet worden. Dit geldt ook voor veiligheid gerelateerde kwesties. Managers dienen hun personeel in te lichten over de gevaren van bepaalde apparatuur. Daarnaast dienen managers procedures te ontwikkelen en aan te geven dat deze procedures bestaan. De tweede stap is de capaciteit om de handeling te kunnen uitvoeren. Een procedure is handig, maar indien je niet de capaciteiten beschikt om deze te volgen bereik je er weinig mee. Het management moet zorgen dat de werknemers bepaalde cursussen of handleiding toegereikt krijgen zodat zij deze capaciteiten onder de knie krijgen.

Veiligheid in de cultuur

Naast het creëren van bewustzijn en capaciteiten is het belangrijk dat werknemers gemotiveerd zijn om veiligheid op te nemen in hun handelingen. Weten dat iets moet en weten hoe dat moet is niet genoeg. Veiligheid moet een belangrijk aspect worden in de cultuur om het verschil te kunnen maken. Het wijzigen van de cultuur van een bedrijf kost tijd en vergt ook enige moeite. Managers kunnen bijdragen door presentaties te houden over de mogelijke gevolgen en risico’s en kunnen in gesprek gaan met hun werknemers om eventuele weerstand weg te nemen.