Kinderen coachen

kinderen coachen

Het is een bijzonder beroep om kinderen te coachen. Vaak kan het door de meest uiteenlopende zaken nodig zijn om met een kleuter naar een therapeut te moeten gaan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Leerproblemen waardoor het kind geen plezier heeft in school
  • Gedragsproblemen die het functioneren negatief beïnvloeden
  • Zindelijkheidsproblemen
  • Gevoelens van angst en schuld
  • Gewichtsproblemen
  • Gevoelens van somberheid

Genoeg redenen om meteen aan de bel te trekken als jij één van bovenstaande zaken bij jouw dreumes vindt passen. Je kan hier beter op tijd mee aan de slag gaan, dan het op zijn beloop te laten.  kinderen coachen

Intakegesprek

Mijn dochter was altijd een vrolijke meid en had veel vriendinnen. Maar naarmate zij ouder werd viel het mij op dat zij niet lekker in haar vel zat. Haar vriendinnen zag ik ook steeds minder langskomen en ook ging mijn dochter nergens meer heen. Toen ik aan de juffrouw op school vroeg wat er aan de hand was kreeg ik geen antwoord op mijn vraag, zij wist het ook niet.

Omdat ik mij steeds meer zorgen om mijn dochter ging maken heb ik een afspraak gemaakt bij een praktijk die gespecialiseerd is in het kinderen coachen. Hier hadden zij meteen in de gaten wat eraan mankeerde en zijn hiermee aan de slag gegaan.